Tag: Ice Age 4

看了《冰河世紀 4:玩轉新大陸》Ice Age 4

話說尋晚睇完第4集,順道在自己個blog作個回憶記載。依套真係由第一集追到現在第四集,每次都笑到甩晒碌,但看了3集,其實來到第4集又有沒有更攪鬼o既新意呢? 答案是…今次當然都唔例外啦,不負眾望,引發連環爆笑炸彈的延續。而2位爆笑元老 - 松鼠仔和樹獺 繼續以高姿態攞你命無面比。而今集加入o左2個新角為第4集帶來一些新元素,分別是樹獺婆婆和劍齒虎女,也是幫手令大家笑不停o既好助手。 整套戲內容就唔多講了,大家可慢慢欣賞。不過動畫的3D確實比較立體,感覺有點值回票價。而開場時可能因為未熱身又未投入,所以未覺會引發連環笑彈,但不消一會~ Ice Age魔力馬上番晒離,不論你是大人定細路,都一定笑到收唔到聲。總括而言,想笑餐飽o既話~Ice Age 4你絕對不能錯過(記得睇粵語版)。